Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Výzva na predkladanie ponúk.Rekonštrukcia čakárne autobusovej zástavky v obci Trenč Vytlačiť
 

V   Ý   Z   V  A

zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Rekonštrukcia čakárne autobusovej zástavky v obci  Trenč“.


 
 
Rekonštrukcia zástavky v obci Trenč Výzva na predkladanie ponúk zákazky.docx Výzva na predkladanie ponúk zákazky.docx (13.7 kB)

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVOVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

 

  Starosta obce Trenč, Andrej Barcík Vás v zmysle § 13 ods. 4 Písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trenči, ktoré sa uskutoční

dňa 19. 09. 2017. (utorok) o 17,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Trenči.

 

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. Informácia o vykonaných prácach
 7. Informácia o prácach na vykonanie
 8. Správa hlavnej kontrolórky.
 9. Informácie k stavu vodovodu.
 10.  
 11.  

 

Andrej Barcík

Starosta obce

 

 

Podľa § 12  ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je rokovanie obecného zastupiteľstva zásadne verejné. Obyvateľom obce (t.j. tým, ktorí majú na území obce trvalý pobyt ) , ako aj ďalším osobám ( § 3 ods. 5 citovaného zákona ) patrí zo zákona právo zúčastňovať sa na rokovaniach Obecného zastupiteľstva v obci Trenč.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr do 05.10.2017 do 24.00 hod., osobne alebo poštou v listinnej forme, alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu obce:  trenc@lucenec.net

Bližšie informácie v priloženom súbore.


 
 

OZNAM - VODAVytlačiť
 

O Z N A M   ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Voda bude z dôvodu dlhodobých nadmerných teplôt

spustená nasledovne:

 

 

    DENNE OD 9.00 do 20.00 až do odvolania


 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Vytlačiť
 

Predmet zákazky: VÝSADBA LIPOVEJ ALEJE A DOPLNKOVEJ ZELENE V OBCI TRENČ


 
 

HARMONOGRAM vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2017Vytlačiť
 

Harmonogram ZKO a KO na rok 2017 IMG_0004.pdf IMG_0004.pdf (551.6 kB)

 
 

VÝBEROVE KONANIEVytlačiť
 

                                                                                              Starosta obce

VÝBEROVE KONANIE - Materská škola IMG_0003.pdf IMG_0003.pdf (67.9 kB)

 
 

DOTAZNÍK na vyplnenieVytlačiť
 

Nakoľko je "Program rozvoja obce" v štádiu prípravy, obraciame sa na občanov s prosbou  o vyplnenie nasledovného dotazníka  k rozvoju našej obce. Uvedený dotazník vyplníte po kliku na link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZsZL_EP9Ja4CFEtdYsOnjIrVqI48iw1Qbk-e4rydvITi-w/viewform


 
 

Výberové konanieVytlačiť
 

Výzva – vyhodnotenie

Február 03, 2015 Od: spravca Kategória: Nezaradené Upraviť

Prečítať celý obsah tohto článku →

Obec Trenč SR,č.11,985 32 Veľká nad Ipľom

 

Výzva – VYHODNOTENIE

 

Obec Trenč týmto oznamuje,že do vyhláseného výberového konania na spracovanie projektovej dokumentácie

na objekt Rekonštrukcia kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Trenč ZASLALI svoje cenové ponuky

v stanovenom termíne títo uchádzači:

 

Ing.NAGY Róbert – Projektovanie TZB

985 41 Šávoľ 53(kancelária:Rádayho 14,984 01 Lučenec)

Ing.VASS Anikó,V&V – ROZPOČET

L.Svobodu č.1,984 01 Lučenec

PROT&TARCH – Ing.arch.TÓTHOVÁ Žofia,projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve,

Panické Dravce 136,985 32 Veľká nad Ipľom(kancelária:Rádayho 14,984 01 Lučenec)

 

VÍŤAZOM vyhláseného výberového konania sa na základe predloženej cenovej ponuky stala firma:

PROT&TARCH – Ing.arch.TÓTHOVÁ Žofia,projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve,

Panické Dravce 136,985 32 Veľká nad Ipľom(kancelária:Rádayho 14,984 01 Lučenec)

 

 

Trenč dňa 02.02.2015

Značky:

Žiadny komentár →

Výzva

Január 05, 2015 Od: spravca Kategória: Nezaradené Upraviť

Prečítať celý obsah tohto článku →

Obec Trenč SR,č.11,985 32 Veľká nad Ipľom

 

VÝZVA

 

Obec Trenč č.11 zastúpená štatutárnym orgánom – starostom obce Andrejom BARCÍKOM

týmto vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt:

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU V OBCI TRENČ

Záväzné cenové ponuke žiadame PREDLOŽIŤ do termínu 19.01.2015.

VYHODNOTENIE výberového konania bude na základe predložených cenových ponúk

DO 02.02.2015.Víťaz bude VYROZUMENÝ PÍSOMNE.

 

 

Trenč,dňa 05.01.2015


 
 

dnes je: 20.9.2017

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka