Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Trenč

Voľby 2018Vytlačiť
 

    Do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva jedného člena a jedného náhradníka.

             Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

                             najneskôr do 11.09.2018 do 24.00 hod.


osobne alebo poštou v listinnej forme, alebo v elektronickej forme  na e-mailovú adresu obce:  trenc@lucenec.net

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:


- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú  politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

 

Menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie

OBEC  TRENČ

Obecný úrad,  985 32 

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie

 

V zmysle § 11a ods. 2 písm. c/ zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Andrej Barcík starosta obce Trenč 

v y m e n o v a l

dňom 07.08.2018 pani Martinu Dobiašovú za zapisovateľku Miestnej volebnej komisieobce Trenč  pre voľby do orgánov samosprávy obce Trenč , ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a kandidátne listiny pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutie, koalície politických strán, koalície politických hnutí a nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť zapisovateľke v pracovné dni počas stránkových hodín na

    Obecný úrad č. 11985 32  Trenč

najneskôr však do 11. septembra 2018 do 24.00 hod.  na adresu:

Obecný úrad č. 11, 985 32

Martina Dobiašová

tel. č. 0908805585

 


 
 

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka